Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com

 

Het oude Postkantoor

Het gebouw waarin de Oudheidkamer is ondergebracht, is het voormalig postkantoor. Het is gebouwd in 1888 en is in 1999 door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangewezen als beschermd monument. De originele loketten zijn nog aanwezig in de hal.
In het gebouw hebben ook twee gezinnen van postbodes gewoond.

Oudheidkamer Mr. Andreae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebouw is eigendom van de gemeente Kollumerland c.a. en wordt aan de Stichting Oudheidkamer Mr. Andreae verhuurd.

Kom binnen en haal oude herinneringen
op ...

Onze deur heeft lage drempels .....

Hier stonden de mensen destijds op hun beurt te wachten om postzegels te kopen of een telegram aan te bieden. Dit loket is nog authentiek, maar we laten u niet meer wachten!

...een onsje thee of een zakje snoep. De winkel van "Sinkel" ...

footer