Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com

 

Uitnodiging Excursie

Donateurs van de Oudheidkamer en leden van Vriendenkring krijgen korting op de excursieprijs.

Op zaterdag 28 mei a.s. wordt een excursie per toeringcar voor donateurs van de Oudheidkamer georganiseerd naar Ee en Westergeest. Vertrek vanaf de Oudheidkamer om 12:45 uur.

Ee is een bijzonder dorp in onze omgeving met de status “beschermd dorpsgezicht” Het dorp bezit een hoge ouderdom. De oude dorpskern is gebouwd op een geheel in tact gebleven terp, een woonheuvel van 3 meter hoog. Karakteristieke bebouwing aan de afhellende smalle klinkerstraatjes zijn de echte kenmerken van een terpdorp. Sinds 1971 is het dorpsgebied in samenwerking met Monumentenzorg gerenoveerd.

Wij brengen een bezoek aan het Vlasmuseum “It Braakhok”, en van hieruit krijgt u een historische rondleiding door het dorp Ee. Daarna rijden wij naar Westergeest. Hier staat één van de oudste Kerken uit onze omgeving, bekend om zijn muurschilderingen. Rond 1300 had de toren van de kerk een functie als vuurtoren, omdat Westergeest in die tijd nog aan de rand van de zeearm lag die Dokkum met de Lauwerszee verbond. Ons bestuurslid Oebele Vries geeft uitleg over de historie van deze Kerk.
Tijdens de busreis worden op een aantal plaatsen bijzonderheden uit de omgeving verteld.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden per e-mail..
De kosten bedragen 16 euro per persoon.

 

footer