Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com

 

Bibliotheek

In de bibliotheek van de Oudheidkamer "Mr. Andreae" bevindt zich een duizendtal boeken op het gebied van geschiedenis van land, provincie en eigen streek. Bijzonder is een speciale uitgave van het boek van Mr. Andreae, waarin de auteur eigenhandig aantekeningen heeft gemaakt. Een opmerkelijk onderdeel van de bibliotheek vormen ook de dagboeken en plakboeken van Johannes Belgraver (Jan de Tippelaar). De boeken zijn ondergebracht in enkele inbouwkasten op een afgesloten gedeelte van de Oudheidkamer. Op verzoek kunnen belangstellenden (mits donateur) inzage krijgen in een door hen gezocht boek. Daartoe zijn de titels in een catalogus verzameld. Er kunnen geen boeken worden uitgeleend.

Sneupershoek ....

Hoe een bekende Kollumer aan de kost kwam....

Dagboek van een 'Tippelaar' .

footer