Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com

 

Bestuur

De stichting heeft een bestuur van 6 personen, die afkomstig zijn uit de gemeente Kollumerland c.a.. Het bestuur vergadert 5 ŗ 6 keer per jaar. Daarnaast is een dagelijks bestuur voor de lopende zaken. Dit DB komt elke week een middag bijeen.

Bestuursleden van de stichting in 2016:

T. Riemerma-Brouwer, Voorzitter

L. Cazemier, secretaris

W. Kloppenburg, penningmeester

A. Smids-van der Steeg, lid, plaatselijke geschiedenis

O. Vries, lid, geschiedenis van vooral het Fries en van de omgeving

S.B. van der Molen, lid


Foto OudhedenAls bestuur zijn we niet alleen verantwoordelijk voor een goed beheer ...

Foto Oude diaprojectormaar ook voor een goede presentatie naar onze bezoekers .....

U bent, jullie zijn, welkom!

footer