Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com

 

Archeologisch Steunpunt

Sinds zomer 2009 is het Archeologisch Steunpunt voor Kollumerland c.a. ondergebracht in de Oudheidkamer "Mr. Andreae". Verdeeld over diverse lokaties binnen de provincie Friesland zijn meerdere Steunpunten ingericht op initiatief van de provinciaal archeoloog van Friesland.

Doel van deze aanpak is door middel van (archeologisch) cultuurtoerisme een impuls te geven aan de plattelandsontwikkeling. Het is nadrukkelijk de bedoeling de archeologie optimaal te integreren in de plaatselijke cultuurhistorie. De rol van de provincie is vooral stimulator, coŲrdinator en kenniscentrum.

Een archeologisch steunpunt bestaat uit een pakket producten:

Foto PingoPingo

Foto WoudhuisjeWâldhúske

footer